Prosessit

Osavalmistus

MSK Cabinsin täysautomatisoitu putkentaivutusyksikkö valmistaa putkiaihiosta valmiita osakomponentteja tarkasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Robotisoitu solu minimoi valmistettavien osien mittavaihtelut sekä taivuttaa, katkoo, mittaa, jyrsii, poistaa jäysteet ja latoo osat lavalle.

Hitsaus

Koska jokainen ohjaamon komponentti on ainutlaatuinen osa sen kokonaisuutta, hyödyntää MSK Cabins hitsauksessa nykyaikaista robottituotantoa ja ammattitaitoista osaamista. Robotisoitu hitsaus minimoi laatuvaihtelut ja mahdollistaa tasaisen, ennakkoon laskettavan tuottavuuden.

Joustava sisäinen logistiikka automatisoinnin ja asiantuntemuksen tukena takaavat laadukkaan ja kustannustehokkaan ohjaamorungon valmistuksen.

Kokoonpano

Kokoonpanovaiheessa MSK Cabins yhdistää asiakkaan tarpeiden mukaisesti kustannustehokkaasti ja tarkasti valmistetut komponentit.

Jatkuva menetelmäkehitys, tasatahtinen kokoonpanolinja sekä tehokas sisäinen ja ulkoinen logistiikka ovat hioneet kokoonpanon äärimmäisen tehokkaaksi.

Laadunvarmistus

Pitkälle automatisoitu prosessi sekä osaava henkilöstö ovat MSK Cabinsin ohjaamoiden huolitellun ja tasaisen laadun takana. Laadunvalvontaa tehostaa myös nykyaikainen mittausosaaminen kuten hitsattujen ohjaamorunkojen automaattinen 3D-mittaus.

Jokainen tehtaalta valmistuva ohjaamo käy läpi laadunvarmistusprosessin aina sähkötestauksesta vesitestaukseen. Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa sekä jatkuva kehitystyö ovat lopputuotteen laatutason varmistamisen ja toimitusvar-muutemme kulmakiviä. Käytössä on myös sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004.